• Konzultační hodiny osoby Ing. Michal Drábek Ph.D.
  • Konzultace dle dohody na mailu: xdrabek@fd.cvut.cz
  •