• Konzultační hodiny osoby Ing. Bc. Petr Kumpošt Ph.D.
  • Úterý 08:00 - 09:00, budova Horská.
  •