• Konzultační hodiny osoby Ing. Milan Kříž Ph.D.
  • Kromě vypsaných termínů je možná dohoda skrze e-mail: krizmil1@fd.cvut.cz.
  •