• Konzultační hodiny osoby Ing. Pavel Purkart
 • KONZULTACE V LETNÍM SEMESTRU 2018/19

  Konzultace z předmětu 12ZTS
  - výhradně osobně před pondělním cvičením a po něm, příp. ve zbytkovém čase výuky, nestanoví-li vyučující jinak
  - mailem (purkapav@fd.cvut.cz) pouze v případě dohody

  Konzultace z předmětu 12MKOD (12MKDP, výuka v zimním semestru)
  - zápočty již nebudou udělovány, jelikož všichni studenti příslušného kruhu je již obdrželi
  - v případě dotazů k probírané látce za účelem splnění zkoušky/vlastního zájmu o problematiku dle dohody (mail purkapav@fd.cvut.cz)
 •