• Konzultační hodiny osoby prof. Ing. Zdeněk Votruba CSc.
  • V případě, že Vám nevyhoví standardní termín, pošlete mail na adresu votruba@lss.fd.cvut.cz
  •