• Konzultační hodiny osoby doc. Ing. Josef Volek CSc.
  • Konzultace dle ústní dohody po telefonu: +420 777 598 745, nebo el. pošty: volek@fd.cvut.cz
  •