• Konzultační hodiny osoby doc. Ing. Vít Fábera Ph.D.
  • Konzultační hodiny dle dohody
  •