• Konzultační hodiny osoby Dr. Ing. Jan Přikryl
  • Konzultace v LS 2013/2014 viz web předmětu 11MSP.
  •