• Konzultační hodiny osoby Ing. Bc. Iva Šturmová Ph.D.
  • Konzultace v zimním semestru 2018/2019:
    středa 13:30 - 14:30
    Consultations in the winter semester 2018/2019:
    Wednesday 13:30 - 14:30
  •